Innovation Manor - Nowe Sioło

We wsi Nowe Sioło znajdują się pozostałości zespołu parkowo dworskiego, które stanowią własność prywatną i zabudowania gospodarcze, należące do gminy. Gmina Cieszanów jest pierwszą oficjalną gminą partnerską, z którą F8M współpracuje na co dzień.

Projekt składa się z dwóch oddzielnych, wzajemnie uzupełniających się działań. Pierwsza część polega na wsparciu zespołu Urzędu Miasta w przygotowaniu, pozyskaniu finansowania i wdrożeniu nowego pomysłu (związanego z muzyką) na dworski spichlerz.

Druga część projektu to pomysł na zagospodarowanie zespołu dworskiego z przeznaczeniem na szkołę i kampus dla interesariuszy dziedzictwa począwszy od zarządców, urzędników, przez architektów, konserwatorów, aż po specjalistów, skupiających się na odtwarzaniu zanikających rzemiosł. Szkoła mogłaby stać się żywym laboratorium, zapewniając tym samym miejsce do zdobycia wiedzy teoretycznej i poparcia jej doświadczeniem praktycznym. Plan zakłada, że zarówno projekt jak i odbudowa dworu oraz rewitalizacja parku, będą pierwszym projektem uczniów, a kampus stanie ich bezpieczną przystanią zachęcając kolejnych studentów do włączenia się w jej działania.

Zespół w Nowym Siole znajduje się w powiecie lubaczowskim. Dwór wybudowany pod koniec XVII w. miał charakter obronny. Na terenie parku z egzotycznym starodrzewem (7 ha) zachowały się pozostałości fortyfikacji, które stanowią oryginalne uzupełnienie zabudowań dworskich.

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465