Znak jakości Innovation Manor®

Ogólnym celem znaku jakości Innovation Manor® jest zwrócenie uwagi w dyskusji ogólnopolskiej i europejskiej na rolę i udział dziedzictwa kulturowego w zrównoważonej transformacji. 

Poprzez znak Innovation Manor / Dwór Innowacji® pragniemy stworzyć nową jakość zarządzania, renowacji oraz budowania zaangażowania wokół zabytków architektury. 

Znak jakości jest w równej mierze drogowskazem dla właścicieli, zarządców jak i innych potencjalnych interesariuszy. Zaliczamy do nich również społeczność lokalną, związaną z danym obiektem zabytkowym. Społeczność jest nierzadko pomijanym aktorem w procesie konserwacji, jednak podążając za wytycznymi Nowego Europejskiego Bauhausu oraz zasadami zrównoważonego rozwoju uważamy, że społeczność jest ważnym aktorem transformacji.
To ona zapewnia aktywność i może zdecydować o roli i funkcji jaką obiekt zabytkowy może pełnić.

wesprzyj nas!

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465