Nowy Europejski Bauhaus

Nowy Europejski Bauhaus (w skrócie NEB) to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa, która łączy Europejski Zielony Ład z realizacją zrównoważonej transformacji na poziomie społeczeństwa obywatelskiego i oddolnych inicjatyw (ang. grassroots movements), które podążają za mottem inicjatywy: beautiful, sustainable, together (piękno, zrównoważony rozwój, wspólnota). 

Została ona powołana do życia z inicjatywy Komisji Europejskiej, a dokładniej Ursuli von der Leyen. 

Swoją nazwę NEB jak zaczerpnął z popularnego na początku XX wieku nurtu kreatywnego o tej samiej nazwie - Bauhaus. 

W ramach inicjatywy budowana jest także sieć współpracy oraz wymiany informacji, skupiająca projekty, inicjatywy, firmy i instytucje. Takie działanie ma na celu ułatwienie nawiązywania współpracy i powielania już zrealizowanych inicjatyw. 


Zagłębiac się trochę bardziej w motto i do czego się ono odnosi, beautiful, sustainable together. Te trzy bardzo pojęcia, w kontekście Nowego Europejskiego Bauhausu skupiają się przede wszystkim na:


' If the European Green Deal has a soul, then it is the New European Bauhaus which has led to an explosion of creativity across our Union. '

Ursula Von der Leyen, President of the European Commission 

New European Bauhaus Prizes - czyli konkurs!

Częścią założenia Nowego Europejskiego Bauhausu jest konkurs. Organizowany od 2021 roku, ma za zadanie zebrać i wytypować najlepsze projekty z całej Unii Europejskiej, które najlepiej oddają ducha NEBu. Zgłaszane przedsięwzięcia mogą być zarówno wieloletnimi inicjatywami, jak również projektami koncepcyjnymi jeszcze niezrealizowanymi. 


Główne kategorie (zarówno dla tych już zrealizowanych, jak i tych koncepcyjnych projektów) to: Wyjątkowo w 2023 roku dodana została jedna gałąź konkursu przeznaczona dla proejktów edukacyjnych. Związane jest to z rokiem umiejętności, którym to Unia Europejska ogłosiła rok 2023. 

NEB Labs - czyli grupy badawcze i testowe 

Więcej informacji niedługo...

InstagramLinkedInFacebookYouTube

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465