Konserwacja zabytków

Słowniczek definicji: 


W Fundacji definicja zabytku z której korzystamy to ta zawarta w Karcie Weneckiej:


‘Pojęcie zabytku obejmuje nie tylko pojedyncze dzieło architektoniczne, ale także miejskie lub wiejskie otoczenie, w którym znajdują się dowody określonej cywilizacji, znaczącego rozwoju lub wydarzenia historycznego. Dotyczy to nie tylko wielkich dzieł sztuki, ale także skromniejszych dzieł z przeszłości, które z upływem czasu nabrały znaczenia kulturowego.’


Co to oznacza w praktyce? Wierzymy, że każdy budynek, który ma znaczenie dla swojej lokalnej społeczności i reprezentuje choćby najmniejszą wartość kulturalną , niezależnie od oficjalnego statusu zabytku widniejącego w rejestrze, zasługuje na opiekę i troskę.  Zabytki to miejsca, które potrafią łączyć i gromadzić wokół siebie ludzi, emocje i wspomnienia. Dlatego w Fundacji 8Marca jesteśmy głęboko przekonani, że to właśnie w tych miejscach możliwe jest inicjowanie pozytywnej zmiany, działanie na rzecz edukacji, lokalnego rozwoju i budowania zrównoważonej przyszłości. 


Dziedzictwo materialne - odnosi się do fizycznych artefaktów wytworzonych, utrzymywanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie i obejmuje dzieła sztuki, budynki i pomniki, oraz inne fizyczne lub materialne wytwory ludzkiej kreatywności, które mają znaczenie kulturowe w społeczeństwie.


Dziedzictwo niematerialne  oznacza praktyki, wiedzę, umiejętności - a także związane z nimi instrumenty, przedmioty i przestrzenie kulturowe - które społeczności, grupy, a w niektórych przypadkach jednostki, uznają za część swojego dziedzictwa kulturowego. 

O koncepcji zabytku i historii konserwacji


Tradycja kolekcjonowania cennych obiektów, przekazywania ich potomnym, inwestowania w trwałe siedziby, świadczące o statusie towarzyszą ludziom od początków cywilizacji. Jednak filozofia konserwacji zabytków jaką znamy dzisiaj to znacznie późniejszy koncept. Idea zachowywania, konserwowania zabytków pojawiała się stopniowo wraz z rozwojem archeologii i dziedzin badawczych związanych z analizą przeszłości w oparciu o artefakty. 

O początkach konserwacji zabytków możemy mówić mniej więcej od drugiej połowy XVIII wieku. Wtedy ochrona dziedzictwa polegała przede wszystkim na naprawie i archiwizacji dóbr ruchomych (np.rzeźby, biżuteria, obrazy) i nieruchomych (np. zamki, dwory, parki, miejsca kultu). 

Prawdziwy przełom w rozwoju filozofii i praktyk konserwatorskich nastąpił w XIX wieku. Wtedy to wyłoniły się nurt konserwacji, którego najznamienitszym przedstawicielem był angielski artysta John Ruskin i rekonstrukcji, która do dziś kojarzona jest z francuskim architektem Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. 

Już wtedy zabytki budziły wiele emocji i silnie oddziaływały na wyobraźnię społeczeństwa. 

O początkach współczesnej konserwacji możemy mówić od roku 1931, kiedy to uchwalono Kartę Ateńską dającą wspólne podstawy, wyznaczającą standardy i definicje, które miały służyć za inspirację i punkt odniesienia dla architektów, urbanistów, historyków sztuki i artystów na całym świecie. 

Współczesna konserwacja dziedzictwa to przede wszystkim sposób myślenia, podejście filozoficzne, które zakłada, że najpierw trzeba zrozumieć wartość obiektu, których chcemy chronić, a następnie wykorzystać to zrozumienie, by zapewnić, że wszelkie podjęte prace w jak najmniejszym stopniu szkodzą cechom, które utrzymują lub wyrażają tą wartość. Mówiąc prościej, współczesna koncepcja konserwacji zabytków opiera się na idei ochrony istoty danego obiektu historycznego - tą istotą może być jego wartości materialna lub niematerialna, którą społeczeństwo chce zachować i przekazać przyszłym pokoleniom. 


Od 1931 wiele się zmieniło. Działalność UNESCO rozwinęła się, stworzona zotała też lista światowego dziedzictwa.Powstały organizacje takie jak ICCROM, czy ICOMOS. Praktycznie każdy kraj ma narodowe i regionalne rejestry zabytków. Powstały kolejne dokumenty, traktaty, dyrektywy, które mają działać na rzecz bardziej świadomej i zrównoważonej konserwacji dziedzictwa. 


Do niedawna jednak, temat zabytków i dziedzictwa pozostawał na marginesie skupienia opinii publicznej, mediów, czy twórców polityk. Dziś jednak, w kontekście kryzysu klimatycznego, rosnącej świadomości konsumentów i zyskujących na popularności działaniach recyklingu, ponownego użycia i upscalingu zabytki i dziedzictwo powoli znajduje swoje miejsce w dyskusji o zrównoważonej przyszłości. 


Spotkaliśmy się już ze stwierdzeniem, że ten wiek, XXI wiek, należeć będzie do konserwatorów. Nie dlatego, że chcemy powracać do przeszłości, ale dlatego, że świadomi kurczących się zasobów musimy na nowo nauczyć się wykorzystywać wszystko to co jest nam już dostępne w tym budynków historycznych. Nie musimy wymyślać koła na nowo, czy pozbawiać się wygód XXI wieku. Wystarczy, że połączymy nowe technologie i kilka dobrych praktyk z minionych lat, żeby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w budynkach historycznych. A warto pamiętać, że stanowią one prawie 40% tego w czym mieszkamy i pracujemy!


Od 2023 roku Fundacja 8Marca jest organizacją członkowską Europa Nostra! 

Jesteśmy bardzo dumni ponieważ Europa Nostra to europejski głos społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanego w ochronę dziedzictwa kulturowego.

Sieciowanie to bardzo istotna część działalności na rzecz zabytków. W ten sposób dzielimy się wiedzą, nawiązujemy cenne partnerstwa dla przyszłych projektów Innovation Manor i jesteśmy silniejsi, aby starać się o finansowe wsparcie realizacji naszych statutowych celów.

Zrównoważona konserwacja zabytków

Więcej informacji wkrótce ...


Pracujemy także nad programem edukacyjnym Innovation Manor Lab

zobacz więcej

InstagramLinkedInFacebookYouTube

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465