Koncept adresuje problem niezagospodarowanych obiektów dziedzictwa architektury, położonych na terenach wiejskich, poszukując dla nich nowych funkcji i tworząc plan zagospodarowania, oparty o rozwiązania zrównoważone ekonomicznie, społecznie i ekologicznie.

W ten sposób F8M ratuje zabytki równocześnie realizując cele Zielonego Ładu UE i neutralności klimatycznej do 2050.

Koncept opiera się na strategii sieciowania i oddolnego rozwoju. Jako klucz w wypracowaniu nowego modelu rewitalizacji zabytków F8M tworzy sieć kontaktów, współpracy, wymiany wiedzy na skalę regionu, kraju, a także za granicą. W ten sposób powstaną miejsca idealne do pracy i wypoczynku, zachęcające do wymiany wiedzy, które będą pobudzać innowację i współpracę różnych środowisk.

Koncept Innovation Manor, w oparciu o idee NEB, ma na celu tworzenie zrównoważonej, integracyjnej, estetycznej przestrzeni, łączącej środowisko wiejskie i miejskie innowacje, takie jak np. przestrzenie coworkingowe, organizacje trzeciego sektora lub nowoczesne instytucje kultury, wokół idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning), innowacji i dobrostanu (wellbeing).

KONCEPT INNOVATION MANOR TO 5 OBSZARÓW DZIAŁANIA

🎯 dzielenie się wiedzą z właścicielami obiektów zabytkowych oraz docelowo stworzenie wielofunkcyjnej platformy cyfrowej Innovation Manor

🎯 rozwijanie programu Nowoczesnej Konserwacji Zabytków dla profesjonalistów z branży konserwacyjnej, budowlanej, utilities i rzemieślników

🎯 nabywanie, restaurowanie obiektów zabytkowych i nadawanie im nowych funkcji zgodnie z ideami NEB i z korzyścią dla lokalnej społeczności

🎯 inicjowanie i udział w projektach naukowych i badawczych

🎯 przyznawanie znaku jakości Innovation Manor / Dwór Innowacji

Innovation Manor i zrównoważony rozwój.

InstagramLinkedInFacebookYouTube

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465