Innovation Manor - Rokietnica

Innovation Manor jako koncept został wyróżniony nominacją do elitarnego grona finalistów konkursu na Nowy Europejski Bauhaus (edycji w roku 2022).


Koncept jest łatwy do powielenia i adresuje problem niezagospodarowanych obiektów dziedzictwa architektury położonych na terenach wiejskich pozwalając na stworzenie planu zagospodarowania, uwzględniającego rozwiązania zrównoważone.


Robimy to zarówno po to, aby ratować nasze zabytki, jak również realizować założenia zielonej transformacji, budować zrównoważone społeczeństwo jutra, promować umiejętności cyfrowe i rozwijać społeczeństwo obywatelskie.


Opieramy nasze działania na strategii sieciowania. Jako klucz w wypracowaniu nowego modelu rewitalizacji zabytków w otoczeniu wiejskim tworzymy sieć kontaktów, współpracy, wymiany wiedzy na skalę regionu, kraju, a także za granicą. Idealne miejsce do pracy i wypoczynku, zachęcające do wymiany wiedzy, która będzie pobudzać innowację i współpracę różnych środowisk.


Koncept Innovation Manor ma na celu stworzenie zrównoważonej, integracyjnej, estetycznej przestrzeni, łączącej środowisko wiejskie i miejskie innowacje (takie jak np. przestrzenie coworkingowe) wokół idei lifelong learning, innowacji i dobrostanu (wellbeing).


Działalność Fundacji 8Marca w realizacji konceptu Innovation Manor, w równej mierze opiera się o działania innowacyjne związane z obiektami zabytkowymi jak i działania budujące zaangażowanie społeczne oraz interdyscyplinarną współpracę. Zależy nam na edukowaniu i promowaniu tej inicjatywy społecznej przy wsparciu i współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i samorządem.


Ponadto nasz koncept opiera się na idei tworzenia bazy wiedzy i miejsc, jak również archiwum dobrych praktyk pod parasolem zastrzeżonego znaku jakości, dającego dostęp do szerokiej biblioteki informacji, która będzie tworzona przez obiekty z sieci Innovation Manor w ramach cyfrowej platformy.