Innovation Manor Rokietnica - Finalista konkursu na Nowy Europejski Bauhaus 2022

Bauhaus

“Forma podąża za funkcją” jest to główne motto założeń Bauhausu.


Na początku XX wieku architekturę zrewolucjonizował Walter Gropius - architekt modernistyczny i założyciel szkoły Bauhausu, która powstała z połączenia Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosła Artystycznego w 1919 roku w Weimarze (a od 1925 roku w Dessau, Niemcy). Wprowadził on swoją twórczą wizję do łączenia piękna z użytecznością - artystów z rzemieślnikami.

Gmach Bauhausu Gropiusa był programowym dziełem jego szkoły architektury i najważniejszym przykładem stylu międzynarodowego. Głównymi założeniami Bauhausu były m.in.:


 • proste kubiczne bryły, gładkie fasady i stalowe ramy

 • szklane elewacje kurtynowe, ściany osłonowe (ang. curtain walls)

 • narożniki budynków bez widocznych elementów nośnych

 • stonowane kolory ziemi

 • bliskość natury

 • otoczenie sztuką i harmonia


Szkoła projektowania miała zachęcić młodych architektów do produkcji funkcjonalnych, ale artystycznie wykonanych przedmiotów dla masowego odbiorcy. Niestety, szkoła została zamknięta, ponieważ nie podobała się nazistom. Dlatego, profesorowie i absolwenci opuścili Niemcy, aby szerzyć założenia modernizmu na całym świecie. Po II wojnie światowej Szkoła Bauhausu przekształciła się w Nowy Europejski Bauhaus, który wychodzi naprzeciw potrzebom człowieka XXI wieku.


Co ciekawe, same metody nauczania w szkole Bauhausu dla młodych studentów były rewolucjonistyczne. Niektóre zajęcia zaczynały się od metod mindfulness i medytacji!

Nowy Europejski Bauhaus

Nowy Europejski Bauhaus to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa, która łączy Europejski Zielony Ład z życiowymi potrzebami ludzi poprzez rozwiązania zrównoważone społecznie i ekologicznie, które zapewnią sprawiedliwą transformację.

Konkurs skierowany jest zarówno do bardziej doświadczonych jak i młodych projektów i aktywistów. Z tą myślą powstały dwie kategorie 'Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu' i 'Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu', w których można się zgłaszać do poszczególnych tematów:

 • łączenie się z naturą;

 • odzyskanie poczucia przynależności;

 • priorytetyzacja miejsc i społeczności najbardziej potrzebujących;

 • kształtowanie cyrkularnego ekosystemu industrialnego i wspieranie myślenia o życiu produktu.

Innovation Manor - Rokietnica

Finalista Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu 2022

#Dobrostan #ZrównoważonyRozwój #Międzykulturowość #Dziedzictwo #Współpraca

Przekształcamy zniszczoną wiejską posiadłość w centrum lokalnej społeczności i regionalne centrum innowacji.

Innovation Manor (Dwór Innowacji) to koncepcja, którą można łatwo powielić. To tu zabytek staje się miejscem promującym edukację, współpracę i innowację poza wszelkimi uprzedzeniami. Nasz pierwszy projekt - zabytek - znajduje się w krasnolicej wsi na Podkarpaciu: Rokietnicy. Dwór pochodzi z XVIII wieku i jest częścią większego majątku, przeznaczonego do prowadzenia działalności rolniczej, która była najważniejsza dla regionu. Po II wojnie światowej majątek został upaństwowiony, a od 1988 r. nie jest używany, ku rozczarowaniu lokalnej społeczności.

Innovation Manor - Rokietnica dąży do stworzenia zrównoważonej, integracyjnej i estetycznej przestrzeni, która połączy środowisko wiejskie i miejskie wokół idei uczenia się przez całe życie i dobrego samopoczucia. Podążając za zrównoważonymi strategiami, nowymi technologiami i pełnym szacunku podejściem do dziedzictwa, wyobrażamy sobie stworzenie pięknego miejsca, które sprzyja poczuciu wspólnoty i dobrostanu.

Idea Dworu Innowacji obejmuje wieś Rokietnica, jak również szerszy region wykraczający poza granice. Nieruchomość zostanie przywrócona lokalnej społeczności. Poczucie przynależności tego obiektu do swojego regionu zostanie przywrócone poprzez: budowanie przestrzeni wymiany, inkluzji i edukacji. Co więcej, renowacja obiektu skupi się na tworzeniu głębokiego poczucia dobrostanu poprzez zapraszanie osobistości i naukowców na wykłady lub organizowanie występów na terenie Dworu. Naszym celem jest budowa sieci kontaktów łączących dwór z regionem transgranicznym, innymi regionami w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Podkarpacie posiada silny potencjał innowacyjny, który nie został jeszcze wykorzystany, jednak, jest uwzględniony w planie rozwoju regionalnego. Poziom wykształcenia, zatrudnienie w rolnictwie, niski wskaźnik branż ICT zlokalizowanych w regionie to główne elementy naszego planu rozwoju. Chcemy, aby Dwór Innowacji stał się reprezentatywnym zabytkiem symbolizującym kluczowe założenia naszej Fundacji.

Co wyróżnia projekt w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki w obiegu zamkniętym?

Jednym z głównych celów Dworu Innowacji jest pilotaż rozwiązań poprawiających ochronę środowiska. Chcemy, aby nasz projekt był przykładem zaangażowania społeczności w innowacyjne wykorzystanie dostępnej technologii, zarówno z szacunkiem dla dziedzictwa, jak i z nastawieniem na nieustanne patrzenie w przyszłość i promowanie gospodarki w obiegu zamkniętym. Dlatego planujemy:

 • ponownie wykorzystać i zachować jak najwięcej oryginalnej tkanki i materiałów budowlanych. Jest to obiekt umieszczony na liście, co oznacza, że wiele szczegółów musi zostać omówionych i zatwierdzonych przez lokalnego konserwatora zabytków;


 • zregenerować 100% terenów zielonych w duchu ochrony bioróżnorodności;


 • polegać głównie na rodzimych materiałach i lokalnych producentach, aby zmniejszyć ślad węglowy projektu; korzystać z nowoczesnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wsi, aby ponownie wykorzystywać jak najwięcej wody poprzez system zbierania wody deszczowej, a także naturalną filtrację i ponowne wykorzystanie szarej wody;

 • podłączyć budynek do sieci energetycznej, aby zaprojektować system, w którym obiekt stanie się w 100% samowystarczalny w zakresie ogrzewania, chłodzenia i użytku ciepłej wody. Potrzebną moc oszacowano na 0,8-1 MW. Obiekt ma duży potencjał do wykorzystania energii słonecznej, która w połączeniu z potężnym systemem pomp ciepła może być wykorzystywana zarówno zimą, jak i latem. Potrzebne są dalsze badania, aby przeanalizować wykorzystanie biogazu z produkcji rolniczej, ale wydaje się, że od początku 50-60% potrzebnej energii może pochodzić ze źródeł odnawialnych.


 • wybrać 100% dostawców żywności wśród lokalnych firm i wykorzystać jak najwięcej lokalnych produktów; stosować i promować system gospodarki odpadami gminy, wdrażając politykę dworską w celu zminimalizowania wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia zasobów;


 • wykorzystać technologię do optymalizacji zasobów poprzez system zarządzania budynkiem (BMS); edukować społeczność i gości na temat naszych zrównoważonych rozwiązań związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym.


Co wyróżnia projekt w zakresie społecznym?

Dwór Innowacji to zaangażowanie społeczności, inkluzja i poczucie przynależności. Przystępność cenowa i dostępność będą kluczowymi elementami procesu projektu, co oznacza zdefiniowanie modelu operacyjnego, który pozwoli na prowadzenie działań zaangażowanych społecznie i utrzymanie obiektu. Naszą ideą jest rewitalizacja i przekształcenie Dworu w miejsce wspólnych doświadczeń i wiedzy. Chcemy stworzyć przestrzeń, która da mieszkańcom wsi i sąsiadujących miast możliwość odkrywania nowych ludzi, pomysłów i stylu życia.

Nasze cele to:

 • rekrutacja lokalnej kadry i liderów zespołów do pracy w dworze, prowadzenie szkoleń i angażowanie ich w promocję naszych wartości;


 • rozwijanie umiejętności i wiedzy lokalnych przedsiębiorców zatrudnionych przy odbudowie dworu z wykorzystaniem najnowszych technologii;


 • angażowanie społeczności lokalnej i władz na każdym etapie projektu (konsultacje, media społecznościowe, strona internetowa);


 • otwarcie obiektu na lokalne imprezy, uroczystości i oficjalne działania władz lokalnych, imprezy plenerowe takie jak koncerty czy kino letnie;


 • angażowanie partnerów regionalnych i międzynarodowych do dostarczania wiedzy, mentoringu, doradztwa zawodowego, oraz umiejętności cyfrowych;


 • stworzenie pokazowego obiektu do działań edukacyjnych i rozwoju umiejętności cyfrowych;


 • zapewnienie przestrzeni do pracy zespołowej;


 • angażowanie partnerów ze świata nauki, biznesu i kultury do bycia częścią społeczności;


 • zapoznanie społeczności i odwiedzających ze wszystkimi aspektami projektu, dzięki tworzeniu przestrzeni edukacyjnych ukazujących możliwości rozwiązań zastosowanych w Dworze, a zwłaszcza jego zaangażowanie na rzecz bioróżnorodności, zrównoważonej energii i gospodarki obiegu zamkniętego;


 • skupienie się na dobrostanie poprzez ułatwienie dostępu do kultury, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, międzykulturowości, otwartych umysłów;


 • przywracanie do życia dziedzictwa i wzmacnianie poczucia przynależności społeczności lokalnych poprzez tworzenie możliwości zaangażowania i interakcji na wiele różnych sposobów.

Dwór Innowacji to koncepcja, którą można łatwo powielić, w której zabytkowy obiekt staje się miejscem promującym edukację i współpracę w sposób zrównoważony, włączający i wrażliwy kulturowo.

Dwór Innowacji to koncept, który można odtworzyć w dowolnym miejscu w Europie przy zaangażowaniu zróżnicowanej społeczności, silnej sieci i dedykowanego finansowania. Wymienione wyżej cechy sprawiają, że koncept jest wzorowy. Ma on na celu tworzenie relacji inspirowanych pięciokrotną helisą innowacji: uniwersytet-przemysł-rząd-środowisko-społeczeństwo.

Co więcej, zaprojektowanie i wykonanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska w miejscu dziedzictwa bez zmiany jego charakteru sprawi, że miejsce to będzie wyjątkowe dla wielu różnych interesariuszy akademickich, biznesowych i politycznych. Cała koncepcja polega na łączeniu aspektów społecznych, środowiskowych i estetycznych w celu stworzenia wyjątkowego miejsca w regionie, w którym świat wiejski wciąż ma nierówne szanse.

Podsumowując, chcemy również odtworzyć teren, który był niegdyś bijącym sercem wsi, ważnym pracodawcą i miejscem międzynarodowej aktywności społecznej. Jednak tym razem chcemy, aby należała do wspólnoty ponad różnicami społecznymi i kulturowymi. Jesteśmy przekonani, że symbioza Dworu Innowacji z lokalną społecznością zaowocuje wzrostem kapitału społecznego , a w dłuższej perspektywie wyższym poziomem wykształcenia, cyfryzacją i zatrudnieniem.


Pełny opis projektu: NEB 2022

email: zarzad.fundacji@8marca.org | Facebook | Instagram | Linkedin

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001

Fundacja 8Marca w Rokietnicy (37-562), KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465