NASZA MISJA:

PRZYGOTOWAĆ ZABYTKOWE OBIEKTY NA WYZWANIA EKOLOGICZNE i SPOŁECZNE XXI WIEKU


Fundacja 8Marca powstała dzięki sukcesowi konceptu Innovation Manor - Rokietnica. Jest to projekt Natalii Gnoińskiej - Prezeski fundacji - który został tegorocznym finalistą festiwalu New European Bauhaus 2022 i znalazł się w gronie 50 najlepszych projektów w Europie. Nagroda upamiętnia piękne, zrównoważone i integracyjne osiągnięcia oraz wspiera młodsze pokolenie w dalszym rozwijaniu pojawiających się koncepcji i pomysłów.Bardzo się cieszymy rozpoczęcia współpracy z Politechniką Rzeszowską, z którą razem będziemy pracować nad realizowaniem konceptu Innovation Manor.

 • Promujemy regiony, gminy, wsie lub miasta na terenie których realizujemy projekty i z którymi współpracujemy,

 • Działamy w sposób zrównoważony realizując działania pro ekologiczne, inspirując się nowymi technologiami i szacunkiem w podejściu do dziedzictwa,

 • Na każdym etapie realizacji naszych projektów dzielimy się wiedzą i dbamy o podsycanie ciekawości, zdobywanie nowych kompetencji oraz doświadczenia osób zaangażowanych w nasze działania,

 • Budujemy świadomość poczucia przynależności pomiędzy lokalną społecznością a zabytkiem,

 • Obalamy mity związane z zabytkami i ich rolą w zrównoważonym społeczeństwie przyszłości,

 • Tłumaczymy dlaczego zaangażowanie obywatelskie, świadomość samostanowienia jednostki i działania oddolne są kluczowe w osiągnięciu neutralności klimatycznej i zrównoważonego jutra.

 • Współpracujemy z instytucjami edukacji, sieciami badawczymi, jednostkami samorządu, osobami prywatnymi i nie tylko,

 • Oferujemy pomysły i metodologię prawidłowego przeprowadzenia rewitalizacji, renowacji, modernizacji w oparciu o wiedzę naszych specjalistów - architektów, inżynierów, socjologów oraz doradców specjalizujących się w zarządzaniu i prowadzeniu wysokobudżetowych projektów,

 • Pilotujemy tworzenie, a w przyszłości również wdrażanie, rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną, działanie w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym, zaangażowanie społeczne w odniesieniu do zabytków architektury,

 • Łączymy środowisko wiejskie i miejskie wokół idei uczenia się przez całe życie, innowacji i dobrego samopoczucia skupionego na wspólnej osi jaką jest dziedzictwo kultury i architektury.

 • W oparciu o założenia Nowego Europejskiego Bauhausu wdrażamy nasz autorski koncept Innovation Manor - adresujący zagadnienia związane ze zrównoważoną konserwacją, sieciowaniem, budowaniem kompetencji cyfrowych i społeczeństwa obywatelskiego,

 • Dysponujemy wiedzą dotyczącą najlepszych praktyk dotyczących renowacji zabytków i jak przygotować je na wyzwania XXI wieku,

 • Mamy wizję jak przekształcać porzucone i zapomniane zabytki w centra lokalnej społeczności, centra innowacji i miejsca nauki.

Fundacja 8Marca i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Nasza działalność związana jest z lokalną społecznością wiejską, gdzie jest ograniczony dostęp do podstawowych usług, edukacji czy wydarzeń kulturalnych. Fundacja 8 Marca walczy z dyskryminacją społeczną, promując równość i zapewniając zrównoważony rozwój gospodarczy regionu.

Tak jak wpływ środowiska, tak samo aranżacja wnętrz obiektu oraz projektowanie przestrzenne wpływają na zdrowie psychiczne ludzi. Nasza Fundacja chce pozytywnie wpływać na samopoczucie ludzi zgodnie z zasadami psychologii architektury.

Dokładamy starań, aby zapewnić łatwiejszy dostęp do kultury i edukacji na terenach wiejskich. Chcemy aby lokalna społeczność uczestniczyła w naszych działaniach projektowych. Naszym celem jest też stworzenie szkół rzemieślniczych, gdzie będziemy wspierać zapomniane profesje jak na przykład rzemiosło lokalne.

Celem projektu Innovation Manor jest zmniejszenie śladu węglowego. Planujemy nie tylko wykorzystać technologię do optymalizacji zasobów poprzez system zarządzania budynkiem, ale też edukować na temat zrównoważonych rozwiązań związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym.

Dbamy o zapewnienie nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Planujemy nie tylko zrekrutować lokalną kadrę i liderów zespołów do pracy w dworze, ale także angażować partnerów regionalnych i międzynarodowych do dostarczania wiedzy, mentoringu, doradztwa zawodowego, oraz umiejętności cyfrowych.

Dążymy do stworzenia zrównoważonej i integracyjnej przestrzeni, która połączy środowisko wiejskie i miejskie wokół idei nauki i dobrego samopoczucia. Podążając za zrównoważonymi strategiami, nowymi technologiami i pełnym szacunku podejściem do dziedzictwa, stworzymy miejsca, które sprzyjają poczuciu wspólnoty i dobrostanu.

Chcemy zregenerować 100% terenów zielonych oraz czerpać z nowoczesnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego danego terenu, aby ponownie wykorzystywać wodę poprzez system zbierania wody deszczowej, a także naturalną filtrację. Priorytetem jest ponowne wykorzystanie i zachowanie jak najwięcej oryginalnej tkanki i materiałów budowlanych.

Koncept Innovation Manor można odtworzyć w dowolnym miejscu w Europie przy zaangażowaniu zróżnicowanej społeczności, silnej sieci i dedykowanego finansowania. Celem jest tworzenie relacji inspirowanych pięciokrotną helisą innowacji: uniwersytet-przemysł-rząd-środowisko-społeczeństwo.

Obszary naszej działalności

Konserwacja zabytków

Fundacja 8Marca powstała, aby ratować zabytkowe obiekty (szczególnie na wsi) i przystosować je do wymogów XXI wieku z korzyścią dla lokalnej społeczności. W ten sposób zbudujemy kapitał społeczny. Więcej ...

Badania naukowe i edukacja

Wierzymy w naukę, edukację i siłę współpracy. Dlatego w ramach Fundacji 8Marca do każdego z projektów staramy się angażować różne środowiska, aby wypracowywać innowacyjne rozwiązania. Więcej ...


Zrównoważony rozwój

Naszym priorytetem jest ponowne wykorzystanie i zachowanie jak najwięcej oryginalnej tkanki i materiałów budowlanych po wcześniejszych rozmowach i zatwierdzeniu przez lokalnego konserwatora zabytków.Więcej ...

Zapraszamy Cię do naszych projektów. W tej chwili tworzymy Innovation Manor.

Nasz zespół

Nasz zespół łączy doświadczenie i energię młodości!

Zarząd Fundacji

Natalia Gnoińska

Iwona Telakowska

Rada Fundacji

Anna Gnoińska

Stella Figurzyńska

Zgromadzenie Doradców

Wyjątkowe grono, które wspiera fundację w rozwoju i tworzeniu kolejnych programów, zgodnych z naszą misją.

email: zarzad.fundacji@8marca.org | Facebook | Instagram | Linkedin

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001

Fundacja 8Marca w Rokietnicy (37-562), KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465