Badania naukowe i edukacja

Wierzymy w naukę, edukację i siłę współpracy. Dlatego w ramach Fundacji 8Marca do każdego z projektów staramy się angażować różne środowiska, aby wypracowywać innowacyjne rozwiązania.

Zajmujemy się ekologiczną i społeczną transformacją zabytkowych obiektów. Wypracowane rozwiązania będą zawsze dostępne w celu prowadzenia badań naukowych i analizy ich wpływu otoczenie. Dokładamy starań, aby także lokalna społeczność uczestniczyła w działaniach projektowych. Z jednej strony może to odbywać się poprzez konsultacje społeczne. Może także przyjmować formę zajęć edukacyjnych, konkursów i spotkań z naukowcami, przedsiębiorcami i działaczami społecznymi zaangażowanymi w projekt.

Projekt Innovation Manor ma na celu stworzenie zrównoważonej, integracyjnej, estetycznej przestrzeni, łączącej środowisko wiejskie i miejskie wokół idei uczenia się przez całe życie, innowacji i dobrego samopoczucia.

Chcemy w pełni wykorzystać wiejskie położenie obiektu, wykorzystać związany z nim etos slow life i bliskości z naturą oraz uzupełnić go o komfort kontaktu z technologią i innowacjami płynącymi z okolicznych dużych miast, a wszystko to wsparte lokalnymi produktami i materiałami.

Nasze główne cele to:

  • rekrutacja miejscowej kadry i liderów zespołów do pracy w Dworze Innowacji, prowadzenie szkoleń i angażowanie ich w promocję naszych wartości

  • rozwijanie umiejętności i wiedzę lokalnych przedsiębiorców, zatrudnionych przy odbudowie osiedla z wykorzystaniem najnowszych technologii

  • otwarcie zabytku na lokalne imprezy, uroczystości i oficjalne działania władz lokalnych, imprezy plenerowe, takie jak koncerty czy letnie filmy

  • wyposażenie witryny do działań edukacyjnych i rozwoju umiejętności cyfrowych;

  • zapewnienie przestrzeni do pracy zespołowej

  • angażowanie partnerów ze świata nauki, biznesu i kultury do bycia częścią społeczności

  • skupienie się na dobrobycie poprzez ułatwienie dostępu do kultury, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, międzykulturowości, otwartych umysłów itp.

Stawiamy na współpracę różnych środowisk, aby działać w duchu Nowego Europejskiego Bauhausu.Bardzo się cieszymy rozpoczęcia współpracy z Politechniką Rzeszowską, z którą razem będziemy pracować nad realizowaniem konceptu Innovation Manor.