O Fundacji

Fundacja 8Marca (F8M) powstała w 2022 roku, jako obywatelska inicjatywa Natalii Gnoińskiej, architektki specjalizującej się w zrównoważonej konserwacji budynków zabytkowych.

Zespół F8M tworzą specjaliści z różnych krajów i dziedzin, od architektury po komunikację i zarządzanie. Mówimy
w sumie ośmioma językami UE!

Interdyscyplinarność, wielopokoleniowość oraz zaangażowanie zespołu, który gromadzi wokół siebie Fundatorka, gwarantują, że młoda jeszcze organizacja, będzie stabilnie się rozwijać i realizować postawione cele.

Działalność F8M w równej mierze opiera się o działania innowacyjne związane z obiektami zabytkowymi jak
i działania budujące zaangażowanie społeczne oraz interdyscyplinarną współpracę pomiędzy różnymi interesariuszami ze świata biznesu, nauki, trzeciego sektora i instytucji publicznych w celu wspierania zielonej transformacji.

Dlaczego 8Marca?

Nazwa nie jest przypadkowa.


Miejscem pierwszej siedziby Fundacji 8Marca (F8M), była gmina Rokietnica (pow. jarosławski) i to z tą miejscowością wiąże się pierwszy projekt F8M. 


Nazwa Fundacji ma dwie inspiracje. Z jednej strony nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet, by upamiętnić początki Fundacji, która nie powstałaby bez udziału i zaangażowania kobiet.


Z drugiej strony data nawiązuje do miejsca gdzie powstała F8M. Tego dnia 1943 roku miała miejsce pacyfikacja Rokietnicy w ramach odwetu okupanta na mieszkańcach działających w AK i Batalionach Chłopskich.

W F8M wierzymy, że przeszłość i przyszłość są niezbędnymi składnikami zrównoważonej innowacji dlatego od początku naszego istnienia chcieliśmy oddać to przekonanie w nazwie Fundacji.

Nowy Europejski Bauhaus

Fundacja wdraża koncept Innovation Manor, wyróżniony w konkursie dla wschodzących gwiazd Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) w 2022 roku.


To wokół tego konceptu F8M prowadzi swoją działalność statutową dążąc do tworzenia w zabytkowych obiektach miejsc sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, zielonej transformacji i postępowi społecznemu.


NEB to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa, która łączy Europejski Zielony Ład z życiowymi potrzebami ludzi poprzez rozwiązania zrównoważone społecznie i ekologicznie, które zapewnią sprawiedliwą transformację.

InstagramLinkedInFacebookYouTube

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465