Konserwacja zabytków

Fundacja 8Marca powstała, aby ratować zabytkowe obiekty (szczególnie na wsi) i przystosować je do wymogów XXI wieku z korzyścią dla lokalnej społeczności. W ten sposób zbudujemy kapitał społeczny.


Obiekty zabytkowe pełnią istotną rolę dla lokalnej społeczności, są jej częścią. Wiele z nich jest w tej chwili zaniedbanych i niszczejących, ponieważ często brakuje środków na ich rewitalizację i pomysłu na ich zagospodarowanie.


Celem projektu jest stworzenie platformy "innovation manor" zrzeszającej obiekty zabytkowe, które będą przystosowywać się do wymogów Zielonego Ładu UE, zgodnie z zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu. Platforma będzie pełniła 2 funkcje: bazy wiedzy (finansowej, technicznej, społecznej, biznesowej) i bazy rozwojowej (wspólne zakupy, event management, management rezerwacji etc.)


W Fundacji 8Marca jesteśmy przekonani, że stosując zrównoważone strategie, nowe technologie i pełne szacunku podejście do dziedzictwa, stworzymy piękne miejsca, które będą sprzyjać poczuciu wspólnoty i dobrego samopoczucia.


Czy zabytek musi kojarzyć się z muzeum? Otóż nie. Uważamy, że może być użytkowany przez szerokie grono odbiorców. Chcemy, aby w zabytkowych obiektach tętniło życie, biegały dzieci, szkolili się rzemieślnicy, odbywały się wydarzenia kulturalne.


Wszystko to z pełnym szacunkiem do sztuki konserwatorskiej.


Zabytki są świadkami przeszłości, a naszą misją jest, aby poradziły sobie także w przyszłości.