Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój w rozumieniu Fundacji 8Marca oznacza, że prowadzimy działalność, aby nie marnować, a wręcz odbudowywać zasoby na przyszłość.

Trzy ważne elementy naszej działalności tworzą jej zrównoważony charakter:

Nasze cele zrealizujmy posługując się dostępną technologią i wiedzą, a także tworząc nową wiedzę w oparciu o gromadzone dane i badania prowadzone na terenie obiektów.

Naszym priorytetem jest ponowne wykorzystanie i zachowanie jak najwięcej oryginalnej tkanki i materiałów budowlanych po wcześniejszych rozmowach i zatwierdzeniu przez lokalnego konserwatora zabytków. Wiąże się to z kwestiami ekologii i zmniejszeniem śladu węglowego projektu. Co więcej, nie tylko planujemy zregenerować 100% terenów zielonych w duchu ochrony bioróżnorodności, ale również dążymy do czerpania z nowoczesnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego danego terenu, aby ponownie wykorzystywać jak najwięcej wody poprzez system zbierania wody deszczowej, a także naturalną filtrację.

Równocześnie pragniemy edukować społeczność i gości na temat naszych zrównoważonych rozwiązań. 


Razem zostawimy Planetę lepszą niż ją zastaliśmy.

wesprzyj nas!


Fundacja 8Marca i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Nasza działalność związana jest z lokalną społecznością wiejską, gdzie jest ograniczony dostęp do podstawowych usług, edukacji czy wydarzeń kulturalnych. Fundacja 8 Marca walczy z dyskryminacją społeczną, promując równość i zapewniając zrównoważony rozwój gospodarczy regionu.

Tak jak wpływ środowiska, tak samo aranżacja wnętrz obiektu oraz projektowanie przestrzenne wpływają na zdrowie psychiczne ludzi. Nasza Fundacja chce pozytywnie wpływać na samopoczucie ludzi zgodnie z zasadami psychologii architektury.

Dokładamy starań, aby zapewnić łatwiejszy dostęp do kultury i edukacji na terenach wiejskich. Chcemy aby lokalna społeczność uczestniczyła w naszych działaniach projektowych. Naszym celem jest też stworzenie szkół rzemieślniczych, gdzie będziemy wspierać zapomniane profesje jak na przykład rzemiosło lokalne.

Celem projektu Innovation Manor jest zmniejszenie śladu węglowego. Planujemy nie tylko wykorzystać technologię do optymalizacji zasobów poprzez system zarządzania budynkiem, ale też edukować na temat zrównoważonych rozwiązań związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym.

Dbamy o zapewnienie nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Planujemy nie tylko zrekrutować lokalną kadrę i liderów zespołów do pracy w dworze, ale także angażować partnerów regionalnych i międzynarodowych do dostarczania wiedzy, mentoringu, doradztwa zawodowego, oraz umiejętności cyfrowych.

Dążymy do stworzenia zrównoważonej i integracyjnej przestrzeni, która połączy środowisko wiejskie i miejskie wokół idei nauki i dobrego samopoczucia. Podążając za zrównoważonymi strategiami, nowymi technologiami i pełnym szacunku podejściem do dziedzictwa, stworzymy miejsca, które sprzyjają poczuciu wspólnoty i dobrostanu.

Chcemy zregenerować 100% terenów zielonych oraz czerpać z nowoczesnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego danego terenu, aby ponownie wykorzystywać wodę poprzez system zbierania wody deszczowej, a także naturalną filtrację. Priorytetem jest ponowne wykorzystanie i zachowanie jak najwięcej oryginalnej tkanki i materiałów budowlanych.

Koncept Innovation Manor można odtworzyć w dowolnym miejscu w Europie przy zaangażowaniu zróżnicowanej społeczności, silnej sieci i dedykowanego finansowania. Celem jest tworzenie relacji inspirowanych pięciokrotną helisą innowacji: uniwersytet-przemysł-rząd-środowisko-społeczeństwo. 

InstagramLinkedInFacebookYouTube

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465