top of page

Adrian Król

Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji ML System S.A.
Specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą międzynarodową i korporacyjną.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołami w obszarach sprzedaży, marketingu, produktu i e-commerce między innymi dla takich firm jak Nowy Styl, Grupa RMF, Luxsfery (start-up), ML System S.A.
Od ponad 10 lat realizuje się również społecznie w organizacjach pozarządowych zajmując stanowiska zarządcze. Szczególne miejsce na tej liście zajmuje Aeroklub Krakowski, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż oraz marketing.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 4: WŁĄCZENIE: przemysły kreatywne a włączenie osób o specjalnych potrzebach i zabytkowych miejscach zamieszkania

bottom of page