top of page

dr Artur Polak

Doktor nauk ekonomicznych, naczelnik Wydziału Wspierania Mieszkalnictwa i Analiz w Departamencie Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Ekspert w zakresie instrumentów finansowego wsparcia mieszkalnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych. Odpowiedzialny za przepisy prawne oraz finansowanie programu TERMO, w ramach którego wspierane są inwestycje termomodernizacyjne, remontowe oraz OZE w budynkach mieszkalnych.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 4: WŁĄCZENIE: przemysły kreatywne a włączenie osób o specjalnych potrzebach i zabytkowych miejscach zamieszkania

bottom of page