top of page

dr Jacek J. Kolasiński

Jest dyrektorem założycielem Ratcliffe Incubator of Art + Design w Florida International University (FIU) College of Communication, Architecture + The Arts oraz profesorem na Wydziale Sztuki i Historii Sztuki FIU, gdzie przez sześć lat był przewodniczącym wydziału. Pochodzi z Polski, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskał tytuł MFA na FIU i doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego interdyscyplinarne prace obejmują instalacje multimedialne, projekty społeczne i Creole Archive Project.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 2: TECHNOLOGIA dla dziedzictwa

bottom of page