top of page

dr Joanna Dziadowiec-Greganić

Ukończyła kulturoznawstwo międzynarodowe oraz etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka Nagrody NCK na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym dwóch książek. Specjalizuje się w krytycznych studiach nad dziedzictwem ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa niematerialnego, oraz w performatyce, studiach festiwalowych i relacjach międzykulturowych. Pracuje w Europa Nostra Heritage Hub for CEE in Kraków, koordynatorka Krakowskiego Forum Dziedzictwa, ekspertka w Fundacji ARTS, ambasadorka Centrum Archiwistyki Społecznej, ekspertka CIOFF Polska.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 3: KREATYWNOŚĆ: nowoczesny design a tradycyjne formy rzemiosła i konserwacji zabytków

bottom of page