top of page

dr Joanna Krokosz

Projektantka i wykładowczyni Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Prowadzi Pracownię Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego i Laboratorium Projektowania Uniwersalnego. Zajmuje się designem społecznym, włączającym i uniwersalnym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i dzieci. 

Finalistka i jurorka konkursu make me!, uznanego konkursu dla młodych projektantów. Wystawiała swoje prace m.in. w Sztokholmie, Mediolanie, Kolonii, Belgradzie, Warszawie, Łodzi i Krakowie.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 4: WŁĄCZENIE: przemysły kreatywne a włączenie osób o specjalnych potrzebach i zabytkowych miejscach zamieszkania

bottom of page