top of page

dr Krystian Sikorski

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, kierunek budownictwo. Obecnie zatrudniony na tejże uczelni w Katedrze Konserwacji Zabytków, gdzie prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Równolegle prowadzi działalność projektową w zakresie technologiczno-materiałowych rozwiązań renowacyjnych.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 3: KREATYWNOŚĆ: nowoczesny design a tradycyjne formy rzemiosła i konserwacji zabytków

bottom of page