top of page

dr Sanela Klarić

Przewodniczy Zielonej Radzie Bośni i Herzegowiny (BiH), jest adiunktem na Uniwersytecie BURCH, prezesem Izby Inżynierów w FBiH, posłanką w Parlamencie FBiH. Jest w Globalnym Sojuszu dla Zielonej Nowej Umowy, Nowym Bauhausie Europejskim w BiH oraz Stowarzyszeniu Architektów i Architektów Krajobrazu w BiH. Ekspertka w materiałach budowlanych, pracowała dla OBWE, brytyjskiego rządu jako konsultantka, specjalizuje się w integracji europejskiej, rozwoju obszarów wiejskich, ochronie środowiska, efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju. Prowadzi szkolenia i moderuje wydarzenia publiczne, promując naturalne materiały i interdyscyplinarny rozwój.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 1: WSPÓŁPRACA: przemysły kreatywne i Nowy Europejski Bauhaus dla dziedzictwa

bottom of page