top of page

dr Tomasz Tomaszek

Profesor w Katedrze Konserwacji Zabytków, Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył studia magisterskie na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się (z wyróżnieniem) w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 3: KREATYWNOŚĆ: nowoczesny design a tradycyjne formy rzemiosła i konserwacji zabytków

bottom of page