top of page

Florian Zappa

Ukończył prawo europejskie i zarządzanie projektami współpracy. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w bankowości i współpracy między uniwersytetami śródziemnomorskimi. W 2018 roku przyjechał do Marsylii, aby przez 4 lata pracować dla organizacji pozarządowej w dziedzinie integracji młodzieży i postaw obywatelskich UE. W 2023 roku zaczął pracować dla Acta Vista, Bao Formation i La Citadelle de Marseille, gdzie rozwija i zarządza projektami współpracy w dziedzinie integracji, dziedzictwa i kultury.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 4: Włączenie- przemysły kreatywne a włączenie osób o specjalnych potrzebach i zabytkowych miejscach zamieszkania

bottom of page