top of page

Gorana Barišić Bačelić

Magister historii sztuki, specjalizuje się w zarządzaniu i interpretacji dziedzictwa kulturowego. Jako dyrektor Twierdzy Kultury w Šibeniku nadzoruje trzy odnowione twierdze, Chorwackie Centrum Korali na wyspie Zlarin, oraz Dom Sztuki Arsen, aktywnie uczestnicząc także w różnych projektach finansowanych przez UE. Jej przywództwo zostało docenione na poziomie krajowym i europejskim.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 1: WSPÓŁPRACA: przemysły kreatywne i Nowy Europejski Bauhaus dla dziedzictwa

bottom of page