top of page

Hubert Trammer

Architekt. Uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu.
Sędzia konkursów architektonicznych. Nominator do Nagrody Architektonicznej Unii
Europejskiej im. Ludwiga Miesa van der Rohe. Współlaureat konkursów architektonicznych z Archigrest i Toposcape. Współpraca m.in z miastami Lwów, Strasburg, Warszawa, Wrocław, Komisją Europejską, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Federalnym Ministerstwem Edukacji i Nauki Niemiec, uczelniami, stowarzyszeniami architektów, organizacjami społecznymi i czasopismami z różnych krajów.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 1: WSPÓŁPRACA: przemysły kreatywne i Nowy Europejski Bauhaus dla dziedzictwa

bottom of page