top of page

Julian Atkins

Julian dołączył do National Church Institutions (NCI)* w lutym 2023 r. jako dyrektor programu Net Zero Carbon, odpowiedzialny za wdrażanie mapy drogowej do neutralności klimatycznej 2030 r. Wcześniej przez 29 lat pracował w samorządzie lokalnym na stanowiskach kierowniczych, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, klimacie oraz dziedzictwie budowlanym i przyrodniczym. Koordynował prace partnerstwa sektora publicznego na rzecz zmian klimatycznych w Gloucestershire i był Dyrektorem Generalnym w Urzędzie Parku Narodowego Brecon Beacons.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 1: WSPÓŁPRACA: przemysły kreatywne i Nowy Europejski Bauhaus dla dziedzictwa

*Zgrupowanie instytucji zarządzających Kościołem anglikańskim

bottom of page