top of page

Małgorzata Dembowska

Architektka, Associate Partner WXCA. Współautorka wielu nagradzanych i publikowanych projektów, wśród nich można wymienić Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, koncepcję  F.S.O. Park w Warszawie czy odbudowę Pałacu Saskiego. Już w czasie studiów rozpoczęła aktywność związaną z promowaniem idei budowy kładki przez Wisłę i stworzenia pieszo-rowerowego traktu łączącego warszawską Pragę z Powiślem. Jej działania zostały uhonorowane nagrodą OW SARP, TUP oraz nagrodą im. Jerzego Regulskiego.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 4: WŁĄCZENIE: przemysły kreatywne a włączenie osób o specjalnych potrzebach i zabytkowych miejscach zamieszkania

bottom of page