top of page

Magdalena Janda

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Architektura, gdzie zdobyła dyplom magistra z wyróżnieniem. Od 2017 roku pracuje jako asystent w Katedrze Konserwacji Zabytków. Jej główne tematy zainteresowań to historia architektury, urbanistyka, rewitalizacja obiektów zabytkowych. Obecnie prowadzi badania naukowe nad średniowiecznymi miastami województwa podkarpackiego.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 3: KREATYWNOŚĆ: nowoczesny design a tradycyjne formy rzemiosła i konserwacji zabytków

bottom of page