top of page

Michał Krasucki

Historyk sztuki i varsavianista. Od 2016 r. pełni funkcję Stołecznego Konserwatora Zabytków. Jest także Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. UNESCO, w którego imieniu prowadzi Sekretariat Regionalny OWHC na Europę Środkową. Przewodniczy pracom licznych zespołów, w tym warszawskiego Zespołu ds. Pomników i Upamiętnień. Jest autorem wielu publikacji z zakresu konserwacji zabytków i historii warszawskiej architektury, w tym m.in. „ŻOL. Ilustrowany Atlas Architektury Żoliborza”, „Warszawskie dziedzictwo postindustrialne”.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 3: KREATYWNOŚĆ: nowoczesny design a tradycyjne formy rzemiosła i konserwacji zabytków

bottom of page