top of page

prof. Christopher Whitman

Jest starszym adiunktem w Szkole Architektury Uniwersytetu w Cardiff, gdzie prowadzi studia magisterskie w dziedzinie Zrównoważonej Konserwacji Budynków oraz moduł "Użycie energii w zabytkowych budynkach". Kieruje również zajęcia z projektowania dotyczącymi przyszłości niskoemisyjnych dla dziedzictwa przemysłowego  Południowej Walii w ramach studiów magisterskich z Architektury (MArch). Jako lider Grupy Badawczej Historii, Dziedzictwa i Konserwacji w Szkole, jego badania koncentrują się na komforcie i zużyciu energii w tradycyjnych i historycznych budynkach.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 1: WSPÓŁPRACA: przemysły kreatywne i Nowy Europejski Bauhaus dla dziedzictwa

bottom of page