top of page

prof. James Auger

Dyrektor Wydziału Designu w École Normale Supérieure Paris-Saclay (ENS) oraz jednym z Dyrektorów Centrum Badań Projektowych, laboratorium prowadzonego wspólnie przez ENS i ENSCI Les Ateliers. Jego badania nad projektowaniem oparte na praktyce skupiają się na społecznym, kulturowym i osobistym wpływie technologii oraz produktów, które powstają w wyniku jej rozwoju i zastosowania.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 3: KREATYWNOŚĆ: nowoczesny design a tradycyjne formy rzemiosła i konserwacji zabytków

bottom of page