top of page

prof. Lech Lichołai

Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury,
Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego
Politechnika Rzeszowska

bottom of page