top of page

prof. Mykola Bevz

Prof. dr hab. arch., Kierownik Katedry Architektury i Konserwacji, Instytut Architektury Politechniki Lwowskiej; Członek Ukraińskiego Komitetu Narodowego ICOMOS;
Autor 2 książek i ponad 280 artykułów w dziedzinie konserwacji zabytków architektonicznych; Zasłużony Architekt Ukrainy; Zasłużony Profesor Narodowego Uniwersytetu Politechnicznego we Lwowie; Członek Rady Naukowo-Metodycznej Ministerstwa Kultury Ukrainy.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 3: KREATYWNOŚĆ: nowoczesny design a tradycyjne formy rzemiosła i konserwacji zabytków

bottom of page