top of page

Vera Winthagen

Współkieruje departamentem Nowego Europejskiego Bauhausu przy Joint Research Centre w Komisji Europejskiej. Jako designer przemysłowy, pracowała nad politykami dla różnych instytucji w tym dla miasta Eindhoven w Holandii, agencji Design & Innovation Agency VanBerlo oraz Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven, gdzie kierowała projektami związanymi z tematem badawczym „Projektowanie Bez Przestępstw”. Dodatkowo, zarządzała firmą projektową w Nairobi, Kenii, oraz uczestniczyła w programie zrównoważonej innowacji CP4BP w Hanoi, Wietnamie. W ramach tej roli udzielała wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom oraz lokalnym projektantom w celu promowania innowacyjności i zrównoważonego rozwoju.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 1: WSPÓŁPRACA: przemysły kreatywne i Nowy Europejski Bauhaus dla dziedzictwa

bottom of page