top of page

Zuzanna Lulińska

Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie MATERIALITY, inżynierka budownictwa z wieloletnim doświadczeniem pracy w administracji centralnej, gdzie zajmowała się problematyką efektywności energetycznej, wyrobów budowlanych i mieszkalnictwa. Obecnie skoncentrowana na działaniach wspierających przedsiębiorstwa w odpowiadaniu na współczesne wyzwania środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG).

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 3: KREATYWNOŚĆ: nowoczesny design a tradycyjne formy rzemiosła i konserwacji zabytków

bottom of page