top of page

Zaangażuj się już dziś!

Fundamenty Fundacji 8Marca to pasja, przyjaźń i marzenie o lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Dołącz do nas!

Masz wiele sposobów do wyboru.

NGO? Co to takiego?

Organizacje pozarządowe, w skrócie nazywane też NGO, to zdefiniowane w polskim prawie jednostki, które działają na rzecz wybranej sprawy, a nie w celu osiągnięcia zysku. Darowizny i dotacje otrzymane przez NGO są przeznaczane na realizację ich celów statutowych. Tym sposobem uzupełniamy działalność instytucji rządowych, ale zachowujemy niezależność. To ważne, aby zachować równowagę, między państwem a społeczeństwem.

Często słyszymy pytania do kogo należy fundacja i co dzieje się z przekazanymi datkami. To ważne pytania. Różnica między fundacją a firmą jest taka, że fundacja  nie należy do nikogo, nie ma właścicieli, czy akcjonariuszy. Zostaje powołana przez fundatora i z dniem rejestracji staje się organizacją działającą na podstawie statutu i zgodnie z zasadami odpowiedniej ustawy o pożytku publicznym. Fundacją 8Marca zarządzają eksperci - nasz Zarząd i Rada Fundacji. Są to osoby powołane przez fundatora. Żadna z nich, z fundatorem włącznie, nie jest właścicielem fundacji! Dlatego często mówimy o członkach naszej organizacji. 

 

Każdy może zapoznać się ze Statutem, celami fundacji, programami, które prowadzimy. Każda złotówka, którą pozyskujemy jest wydawana na ściśle określone działania wynikające ze Statutu. Mamy wewnętrzne zasady zarządzania, dobierania dostawców, prowadzenia projektów. 

Wspieraj i twórz razem
z nami wyjątkowe miejsca!

Fundacja 8Marca powstała z inicjatywy naszej Fundatorki, architektki Natalii Gnoińskiej. Oznacza to, że nie stoją za nami wielcy sponsorzy czy państwowe instytucje. W związku z tym, nasza działalność możliwa jest przede wszystkim dzięki wsparciu osób takich jak Ty. Tylko dzięki wsparciu szerokiej społeczności będziemy mogli skupić się na realizacji naszej misji związanej z rewitalizacją zabytkowych budynków, edukacją i popularyzowaniem praktyki zrównoważonej konserwacji zabytków.

Stary Zamek

Wspieram!

Możesz pomóc nam wypełniać naszą misję na wiele sposobów. Zacznij już dziś! Możesz nas wesprzeć bezpłatnie, dołączyć do grona wolontariuszy lub zostać naszym darczyńcą. Pamiętaj, że darowizny możesz odliczyć od podatku.
 

Dlaczego warto nam zaufać?

W Polsce mamy blisko 80 tysięcy obiektów zabytkowych. Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), szacuje, że finansowanie publiczne może pokryć ok. 20% ich potrzeb. Oznacza to, że pozostałe 80% środków na renowację i utrzymanie zabytkowych obiektów musi popłynąć od społeczeństwa, przedsiębiorców. W Fundacji uważamy także, że dobrze zagospodarowany zabytek może sam na siebie zarobić poprzez odpowiednią gospodarkę wszelkimi zasobami, w tym energią a także poprzez działalność gospodarczą i społeczną.

fanimani

FaniMani

to sprytna aplikacja, wspieraj bezpłatnie i korzystaj ze zniżek na zakupy w internecie

bank

Na konto bankowe

to prosty sposób przekazania nam darowizny.

1,5%

1,5% podatku

od lutego do końca kwietnia pamiętaj o nas przy rozliczeniu rocznym PIT

stripe

Skarbonka F8M

to wsparcie jednym kliknięciem na każdą kieszeń.

zrzutka

Nasza kwesta

na wdrożenie konceptu Innovation Manor® na portalu zrzutka.pl

Co dzieje się z moimi pieniędzmi?

Zgodnie z zasadami działania naszej organizacji wszystkie otrzymane środki przekazujemy na realizację naszej misji związanej z konceptem Innovation Manor®, czyli zrównoważonej, odpowiedzialnej społecznie transformacji zabytków. Bierzemy udział w badaniach naukowych, prowadzimy działania edukacyjne, dzielimy się wiedzą. W ciągu kolejnych kilku miesięcy zamierzamy rozpocząć prace na naszym pierwszym obiekcie. 

 

Realizując nasze zobowiązania ściśle przestrzegamy zasad:

  • nie angażujemy się politycznie;

  • działamy transparentnie i zgodnie z zasadami prawa;

  • opieramy się na wiedzy naukowej;

  • budujemy długotrwałe, oparte na zaufaniu, interdyscyplinarne partnerstwa w duchu Nowego Europejskiego Bauhausu;

  • fundacją zarządzają osoby doświadczone i młodzi eksperci;

  • nasz zespół wspólnie sformułował misję fundacji, w oparciu o udokumentowane potrzeby w sektorze dziedzictwa.

esg.png

Jesteśmy partnerem
w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Twojej firmy

Od 2024 obowiązek raportowanie niefinansowego obejmuje duże firmy. Ale mniejsze firmy także spotkają się z takimi wymogami, szczególnie jeśli współpracują z globalnymi klientami. Będą oni pytać jak realizujesz cele ESG czyli jaki jest wpływ Twojej firmy na środowisko i społeczeństwo i jakie zasady przyświecają jej zarządzaniu w ramach ładu korporacyjnego.

Koncept Innovation Manor®, na podstawie którego działa Fundacja 8Marca, został wyróżniony w finale New European Bauhaus Prizes 2022. Oznacza to, że jest to pomysł na transformację dziedzictwa jest nie tylko zrównoważony ekologicznie, ale ma istotny wpływ na budowanie kapitału społecznego, w duchu zrównoważonego rozwoju. Łączymy aspekty środowiskowe i społeczne w jednym. 

 

Wspierając nas Twoja firma zyskuje wiarygodnego partnera i przyczynia się do budowy pięknych, zrównoważonych przestrzeni życia. Oznacza to, że oddziaływujemy razem nie tylko na aspekty społeczne otoczenia Twojej firmy, ale także pracujemy razem, aby zapobiegać zmianom klimatu. 

Działalność naszej organizacji wpisuje się wprost w realizację ośmiu z siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, zwanymi w skrócie SDGs (ang. Sustainable Development Goals). Jesteśmy także członkami ruchu nowego Europejskiego Bauhausu, który jest pomostem pomiędzy społeczeństwem, biznesem, światem nauki i polityką. Działamy na rzecz lepszej ale także bardziej zrównoważonej przyszłości. 

 

Zrównoważony rozwój w rozumieniu Fundacji 8Marca oznacza, że prowadzimy działalność, aby nie marnować, a wręcz odbudowywać zasoby na przyszłość.

Nasze cele zrealizujmy posługując się dostępną technologią i wiedzą, a także tworząc nową wiedzę w oparciu o gromadzone dane i badania prowadzone na terenie obiektów.

sdg1.png

Nasza działalność związana jest z lokalną społecznością wiejską, gdzie jest ograniczony dostęp do podstawowych usług, edukacji czy wydarzeń kulturalnych. Fundacja 8 Marca walczy z dyskryminacją społeczną, promując równość i zapewniając zrównoważony rozwój gospodarczy regionu.

sdg4.png

Dokładamy starań, aby dzielić się wiedzą związaną ze zrównoważonym rozwojem i pragniemy zapewnić łatwiejszy dostęp do kultury i edukacji na terenach wiejskich. Chcemy aby lokalna społeczność uczestniczyła w naszych działaniach projektowych. Jednym z naszych celów jest również stworzenie szkół rzemieślniczych, gdzie będziemy wspierać min.: rzemiosło lokalne i rozwiązania one stop shop.

sdg8.png

Dbamy o zapewnienie nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Planujemy nie tylko uaktywniać lokalną kadrę i liderów zespołów do działania, ale także angażować partnerów regionalnych i międzynarodowych do dostarczania wiedzy, dzielenie się doświadczeniem oraz rozwijania umiejętności cyfrowych.

sdg13.png

Chcemy regenerować tereny zielone przy zabytkach oraz czerpać z nowoczesnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego danego terenu, aby ponownie wykorzystywać wodę poprzez system zbierania wody deszczowej, a także naturalną filtrację. Priorytetem jest ponowne wykorzystanie i zachowanie jak najwięcej oryginalnej tkanki i materiałów budowlanych.

ssdg3.png

Tak jak wpływ środowiska, tak samo aranżacja wnętrz obiektu oraz projektowanie przestrzenne wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi. Nasza Fundacja chce pozytywnie wpływać na zdrowie oraz dobrostan zgodnie z zasadami zrównoważonej architektury.

sdg7.png

Celem konceptu Innovation Manor jest zmniejszenie śladu węglowego zabytków. Planujemy nie tylko wykorzystać technologię do optymalizacji zasobów min.: poprzez systemy zarządzania budynkiem, ale też edukować na temat zrównoważonych rozwiązań związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym.

ssdg11.png

Dążymy do stworzenia zrównoważonej i integracyjnej przestrzeni, która połączy środowisko wiejskie i miejskie wokół idei nauki i dobrego samopoczucia. Podążając za zrównoważonymi strategiami, nowymi technologiami i pełnym szacunku podejściem do dziedzictwa, stworzymy miejsca, które sprzyjają poczuciu wspólnoty i dobrostanu.

sdg17.png

Koncept Innovation Manor można odtworzyć w dowolnym miejscu w Europie przy zaangażowaniu zróżnicowanej społeczności, silnej sieci i dedykowanego finansowania. Celem jest tworzenie relacji inspirowanych pięciokrotną helisą innowacji: uniwersytet-przemysł-rząd-środowisko-społeczeństwo.

Współpracują
z nami:

Nasze cele osiągamy poprzez transdyscyplinarną współpracę.
Sieć naszych partnerów stale rośnie!

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za zaufanie i kreatywną współpracę.

60.png
65.png
32.png
30.png
55_edited.png
64.png
62.png
29.png
27.png
24.png
22.png
66.png
46.png
42.png
20.png
26.png
61.png
23.png
31.png
18.png
52.png
download.jpg
21.png
39.png
28.png
33.png
19.png
35.png
45.png
36.png
44.png
40.png
67.png
38.png
16.png
17.png
25.png
43.png
21.png
47.png
34.png
49.png
53.png
neb.png
48.png
50.png
57.png
54.png
59.png
51.png
63.png
58.png
56.png
37.png
logo_estrady.jpg

Działaj! Zostań wolontariuszem!

 

Wolontariat jest ważnym elementem działania każdej organizacji pozarządowej. Możesz nam pomóc włączając się w projekty, wydarzenia albo codzienną działalność. 

W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy nabycie unikalnych kompetencji przyszłości.

bottom of page