top of page
Dziedziniec

Badania i innowacje

Fundacja, od momentu powstania, jest aktywnie zaangażowana w działalność badawczo-rozwojową, wnosząc kreatywne pomysły w projektach realizowanych w ramach programów takich jak, między innymi, Horyzont Europa i Erasmus +. 

Res2onance

Horyzont Europa

Fundacja 8Marca opracowała ideę inkubacji startupów w oparciu o wspólne przedsięwzięcia wokół zapomnianych obiektów dziedzictwa kulturowego. 

Zarządzaliśmy rozwojem projektu i działaniami związanymi z budowaniem konsorcjum z 20 partnerami z 7 krajów. 

Projekt jest obecnie oceniany przez Komisję Europejską

erasmus+

HerMan Green

Erasmus+

Zgodnie ze swoją misją i celami statutowymi, fundacja opracowała program szkolenia zawodowego dla zarządców i administratorów dziedzictwa w oparciu o ramowy dokument GreenComp opublikowane przez Joint Research Centre. Program ma na celu rozwijanie kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 

Projekt jest w trakcie oceny przez ewaluatorów programu Erasmus+.

horizon_europe

RESiRA

Horyzont Europa

Koncept Innovation Manor®, rozwijany przez fundację, zainspirował innowacyjny projekt związany ze transformacją energetyczną zabytkowych budynków i rolą, jaką obiekty dziedzictwa kulturowego mogą odgrywać w rozwoju lokalnych społeczności energetycznych.

Projekt jest w trakcie oceny przez Komisję Europejską.

Re:design Yourself

Erasmus+

Fundacja F8M zainicjowała program edukacji dorosłych poświęcony uważności i podejmowaniu wyzwań stojących przed pokoleniem X na drugim etapie ich życia zawodowego i prywatnego. Program buduje powiązania między uważnością a dziedzictwem kulturowym i naturalnym. 

 

Projekt jest obecnie w fazie rozwoju i zostanie zaprezentowany w 2025 r. 

erasmus+
horizon_europe

CO2_Neutral

Horyzont Europa

Fundacja uczestniczy w konsorcjum, które rozwija działania badawcze i innowacyjne poświęcone zarządzaniu różnymi zasobami w zakresie konserwacji, eksploatacji i utrzymania zabytkowych budynków. 

W tym projekcie pomagamy również liderowi w działaniach typu PMO. 

Projekt jest w trakcie opracowywania i zostanie przedłożony do oceny w 2025 roku. 

bottom of page