top of page

Łukasz Dziamski

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w regulacji publicznoprawnej nieruchomości. Doradzał przy rewitalizacji w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, ekspert w projekcie „Spotkania z konserwatorem in situ”. Laureat nagrody „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020”. Wyróżniony w rankingu Legal 500 EMEA jako Next Generation Lawyer (2019), z rekomendacją w prawie ochrony zabytków (2020, 2021). Autor publikacji dla Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej i Prawo.pl.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 1: WSPÓŁPRACA: przemysły kreatywne i Nowy Europejski Bauhaus dla dziedzictwa

bottom of page