top of page

Adam Witko

Z-ca Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej w Veolia Energy Contracting Poland, pełnomocnik ds. handlowych 3 Business Unitów grupy Veolia w Polsce. Absolwent m.in. studiów Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczony manager w sektorze energetycznym, specjalizujący się w sprzedaży, marketingu. Odpowiada za opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług, a także za zarządzanie obszarem sprzedaży i działalność operacyjną. Jest autorem / współautorem innowacyjnych rozwiązań dotyczących organizacji sprzedaży oraz efektywności energetycznej. Z powodzeniem kierował projektami m.in. z zakresu nowych technologii. Jest pomysłodawcą Centrum Zarządzania Energią Hubgrade.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 4: WŁĄCZENIE: przemysły kreatywne a włączenie osób o specjalnych potrzebach i zabytkowych miejscach zamieszkania

bottom of page