top of page

Aleksandra Ćwik-Mohanty

Absolwentka kierunku Cultural Heritage Studies: Management, Research and Policy na Central European University w Budapeszcie. Obecnie wykorzystuje swoje umiejętności w pracy w KEA European Affairs w Brukseli, gdzie zajmuje się doradztwem strategicznym w zakresie polityk kulturalnych, wspieraniem przemysłów kreatywnych i sportu, specjalizując się między innymi w dziedzictwie kulturowym. Przed podjęciem aktualnej roli, pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadziła badania oraz wykładała na temat relacji między dziedzictwem kulturowym a regionalnym rozwojem ekonomicznym. Doświadczona moderatorka i wykładowczyni.

Moderuje dyskusję w Ścieżce tematycznej 4: WŁĄCZENIE: przemysły kreatywne a włączenie osób o specjalnych potrzebach i zabytkowych miejscach zamieszkania

bottom of page