top of page

Kacper Nosarzewski

Partner w 4CF i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Autor metodologii i raportów foresightowych dla klientów cywilnych i wojskowych, ekspert Interpolu i Światowego Forum Ekonomicznego. Doradza instytucjom takim jak UNFCCC i FAO. Kierował projektem Scenariuszy rozwoju kraju 2050 dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Realizował projekty dla korporacji i agencji rządowych na całym świecie. Członek władz TMP, Association of Professional Futurist oraz GFS Dubai Future Foundation. Wykłada foresight w Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Moderuje dyskusję w Ścieżce tematycznej 2: TECHNOLOGIA dla dziedzictwa

bottom of page