top of page

Michał Czerwiński

Architekt, Associate Partner WXCA. Współautor wielu nagradzanych projektów, takich jak Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach czy Muzeum Ziem Wschodnich w Lublinie. W ostatnich latach zaangażowany w Polski Pawilon na EXPO 2020 w Dubaju oraz Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis w Białymstoku. Głównym obszarem zainteresowań są obiekty kultury, miejsca związane z ochroną i eksploracją tożsamości i materialnego dziedzictwa w tworzeniu wielowarstwowych, współczesnych doświadczeń.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 2: TECHNOLOGIA dla dziedzictwa

bottom of page