top of page

Michał Murzyn

Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, absolwent historii sztuki, zarządzania kulturą oraz konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. W latach był 2011-2016 pracownikiem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem, a od 2016 roku związany jest z Muzeum Tatrzańskim.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 4: WŁĄCZENIE: przemysły kreatywne a włączenie osób o specjalnych potrzebach i zabytkowych miejscach zamieszkania

bottom of page