top of page

Timea Szőke

Praktyk miejski i badaczka skupiona na dziedzictwie kulturowym oraz zrównoważonych społecznościach miejskich. Doktorantka na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalonii w Barcelonie, bada odporność społeczności i dobrostan związany z środowiskiem zabudowanym. Jako liderka społeczności Placemaking w Bosch Alumni Network, łączy globalnych profesjonalistów. Wcześniej kierowała Węgierskim Centrum Architektury Współczesnej i prowadziła nagradzany festiwal Budapest100, promując dziedzictwo budowlane poprzez zaangażowanie społeczne.

Bierze udział w Ścieżce tematycznej 4: WŁĄCZENIE: przemysły kreatywne a włączenie osób o specjalnych potrzebach i zabytkowych miejscach zamieszkania

bottom of page