NASZA MISJA:

PRZYGOTOWAĆ ZABYTKOWE OBIEKTY NA WYZWANIA EKOLOGICZNE i SPOŁECZNE XXI WIEKU


Fundacja 8Marca powstała dzięki sukcesowi konceptu Innovation Manor - Rokietnica. Jest to projekt Natalii Gnoińskiej - Prezeski fundacji - który został tegorocznym finalistą festiwalu New European Bauhaus 2022 i znalazł się w gronie 50 najlepszych projektów w Europie. Nagroda upamiętnia piękne, zrównoważone i integracyjne osiągnięcia oraz wspiera młodsze pokolenie w dalszym rozwijaniu pojawiających się koncepcji i pomysłów.Bardzo się cieszymy rozpoczęcia współpracy z Politechniką Rzeszowską, z którą razem będziemy pracować nad realizowaniem konceptu Innovation Manor.

 • Promujemy regiony, gminy, wsie lub miasta na terenie których realizujemy projekty i z którymi współpracujemy,

 • Działamy w sposób zrównoważony realizując działania pro ekologiczne, inspirując się nowymi technologiami i szacunkiem w podejściu do dziedzictwa,

 • Na każdym etapie realizacji naszych projektów dzielimy się wiedzą i dbamy o podsycanie ciekawości, zdobywanie nowych kompetencji oraz doświadczenia osób zaangażowanych w nasze działania,

 • Budujemy świadomość poczucia przynależności pomiędzy lokalną społecznością a zabytkiem,

 • Obalamy mity związane z zabytkami i ich rolą w zrównoważonym społeczeństwie przyszłości,

 • Tłumaczymy dlaczego zaangażowanie obywatelskie, świadomość samostanowienia jednostki i działania oddolne są kluczowe w osiągnięciu neutralności klimatycznej i zrównoważonego jutra.

 • Współpracujemy z instytucjami edukacji, sieciami badawczymi, jednostkami samorządu, osobami prywatnymi i nie tylko,

 • Oferujemy pomysły i metodologię prawidłowego przeprowadzenia rewitalizacji, renowacji, modernizacji w oparciu o wiedzę naszych specjalistów - architektów, inżynierów, socjologów oraz doradców specjalizujących się w zarządzaniu i prowadzeniu wysokobudżetowych projektów,

 • Pilotujemy tworzenie, a w przyszłości również wdrażanie, rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną, działanie w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym, zaangażowanie społeczne w odniesieniu do zabytków architektury,

 • Łączymy środowisko wiejskie i miejskie wokół idei uczenia się przez całe życie, innowacji i dobrego samopoczucia skupionego na wspólnej osi jaką jest dziedzictwo kultury i architektury.

 • W oparciu o założenia Nowego Europejskiego Bauhausu wdrażamy nasz autorski koncept Innovation Manor - adresujący zagadnienia związane ze zrównoważoną konserwacją, sieciowaniem, budowaniem kompetencji cyfrowych i społeczeństwa obywatelskiego,

 • Dysponujemy wiedzą dotyczącą najlepszych praktyk dotyczących renowacji zabytków i jak przygotować je na wyzwania XXI wieku,

 • Mamy wizję jak przekształcać porzucone i zapomniane zabytki w centra lokalnej społeczności, centra innowacji i miejsca nauki.

Obszary naszej działalności

Konserwacja zabytków

Fundacja 8Marca powstała, aby ratować zabytkowe obiekty (szczególnie na wsi) i przystosować je do wymogów XXI wieku z korzyścią dla lokalnej społeczności. W ten sposób zbudujemy kapitał społeczny. Więcej ...

Badania naukowe i edukacja

Wierzymy w naukę, edukację i siłę współpracy. Dlatego w ramach Fundacji 8Marca do każdego z projektów staramy się angażować różne środowiska, aby wypracowywać innowacyjne rozwiązania. Więcej ...


Zrównoważony rozwój

Naszym priorytetem jest ponowne wykorzystanie i zachowanie jak najwięcej oryginalnej tkanki i materiałów budowlanych po wcześniejszych rozmowach i zatwierdzeniu przez lokalnego konserwatora zabytków.Więcej ...

Zapraszamy Cię do naszych projektów. W tej chwili tworzymy Innovation Manor.

Nasz zespół

Łączy doświadczenie i energię młodości!

Zarząd Fundacji

Natalia Gnoińska

Iwona Telakowska

Rada Fundacji

Anna Gnoińska

Stella Figurzyńska

Zgromadzenie Doradców

Wyjątkowe grono, które wspiera fundację w rozwoju i tworzeniu kolejnych programów, zgodnych z naszą misją.

email: zarzad.fundacji@8marca.org | Facebook | Instagram | Linkedin

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001

Fundacja 8Marca w Rokietnicy (37-562), KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465