top of page
Renowacja zewnętrzna

Perspektywa F8M

W Fundacji 8Marca dążymy do stworzenia otoczenia, w którym każdy z nas może aktywnie zaangażować się w ochronę zabytków, jednocześnie wspierając wysiłki na rzecz ochrony klimatu. Poprzez innowacyjne podejście i edukację, inspirujemy społeczność do podejmowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego, dbając o harmonię między przeszłością a przyszłością.

Nasze osiągnięcia

Fundacja została zarejestrowana 1.07.2022 r. 

Inspiracją, która doprowadziła do powstania fundacji jest koncept rewitalizacji zapomnianych zabytków w małych miejscowościach, opracowany przez naszą fundatorkę. Jego holistyczne i zrównoważone rozwiązania doprowadziły go do  finału Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu. 

Dzięki temu, od początku działamy z myślą tworzenia długotrwałych i zrównoważonych rozwiązań dla historycznego zasobu budowlanego. Rozwijamy sieci współpracy, pracujemy nad projektami badawczymi 
i staramy się udzielać w społecznościach, które najbardziej tego potrzebują, przywracając poczucie przynależności. 

8

Projektów w trakcie realizacji i kolejne czekające na realizację

12

Działaczy i wolontariuszy pracujących na rzecz zrównoważonej transformacji dziedzictwa

43

18520

Partnerów i grono organizacji z którymi współpracujemy

Przepracowanych godzin wolontariuszy

Untitled design.png

Działamy dzięki Twojemu wsparciu!

Obserwuj nas @fundajca_8marca

bottom of page