Innovation Manor Lab

Czyli nowy wymiar holistycznej edukacji dla zrównoważonej przyszłości obiektów zabytkowych

To jeden z kluczowych obszarów działalności F8M. Głównym projektem jest stworzenie nowoczesnej ścieżki edukacji dla interesariuszy związanych z konserwacją, zarządzaniem i transformacją zabytków oraz wspieranie rozwoju zanikających rzemiosł.

Innovation Manor Lab jest dedykowany dla Polski i Ukrainy (ze względu na konieczność odbudowy po wojnie). Mimo to materiały i wiedza przekazywana podczas zajęć jest uniwersalna i do wykorzystania w każdym przypadku pracy z dziedzictwem na terenie Europy i poza jej granicami.

Kurs prowadzony będzie w języku angielskim z opcją napisów min. po polsku, ukraińsku, a w zależności od zainteresowania także innych językach narodowych.

Pilotaż będzie realizowany online do czasu stworzenia odpowiedniego miejsca (patrz Innovation Manor Nowe Sioło).

F8M przygotowała również ofertę szkoleniowo / warsztatową dla różnych instytucji i organizacji w zakresie NEB, transformacji energetycznej i rozwoju "zielonych" kompetencji, zgodnie z GreenComp Framework. 

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465