Innovation Manor - Rokietnica

To założycielski projekt Fundacji 8Marca. Polega on na społecznościowym zebraniu środków, odkupieniu od prywatnego właściciela obiektu zabytkowego a następnie jego rewitalizacji, zgodnie z zasadami NEB.

Celem jest stworzenie miejsca gdzie badacze, studenci, cyfrowi nomadzi, twórcy, przedstawiciele biznesu i lokalna społeczność mogą razem tworzyć przestrzeń potrzebną do współpracy.

Poprzez ten projekt mamy nadzieję stworzyć miejsce, które może być przykładem, źródłem edukacji i inspiracji dla lokalnej społeczności, gości, badaczy i każdego, kto do nas zawita.

Pragniemy też pokazać, że małe miejscowości i wsie nie muszą doświadczać wykluczenia na rzecz większych ośrodków miejskich. Dysponują potencjałem i nadal są domem dla ponad 30% Europejczyków. Zasługują tym samym na szansę współtworzenia swojej przyszłości.

W sercu Europy na granicy z Ukrainą

Rokietnica to wieś o populacji nieznacznie przekraczającej 4,000 mieszkańców. Jest malowniczo położona pośród falujących wzgórz Podkarpacia. Leży pomiędzy Jarosławiem i Przemyślem, w niedalekiej odległości od Rzeszowa, Krakowa, czy Lwowa (w Ukrainie).

wesprzyj projekt!


Innovation Manor - Rokietnica

Finalista Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu 2022

#Dobrostan #ZrównoważonyRozwój #Międzykulturowość #Dziedzictwo #Współpraca

Przekształcamy zniszczoną wiejską posiadłość w centrum lokalnej społeczności
i regionalne centrum innowacji.

Innovation Manor (Dwór Innowacji) to koncepcja, którą można łatwo powielić. To tu zabytek staje się miejscem promującym edukację, współpracę i innowację poza wszelkimi uprzedzeniami. Nasz pierwszy projekt - zabytek - znajduje się w krasnolicej wsi na Podkarpaciu: Rokietnicy. Dwór pochodzi z XVIII wieku i jest częścią większego majątku, przeznaczonego do prowadzenia działalności rolniczej, która była najważniejsza dla regionu. Po II wojnie światowej majątek został upaństwowiony, a od 1988 roku nie jest używany, ku rozczarowaniu lokalnej społeczności.

Innovation Manor - Rokietnica dąży do stworzenia zrównoważonej, integracyjnej i estetycznej przestrzeni, która połączy środowisko wiejskie i miejskie wokół idei uczenia się przez całe życie i dobrego samopoczucia. Podążając za zrównoważonymi strategiami, nowymi technologiami i pełnym szacunku podejściem do dziedzictwa, wyobrażamy sobie stworzenie pięknego miejsca, które sprzyja poczuciu wspólnoty i dobrostanu. 

Idea Dworu Innowacji obejmuje wieś Rokietnica, jak również szerszy region wykraczający poza granice. Nieruchomość zostanie przywrócona lokalnej społeczności. Poczucie przynależności tego obiektu do swojego regionu zostanie przywrócone poprzez: budowanie przestrzeni wymiany, inkluzji i edukacji. Co więcej, renowacja obiektu skupi się na tworzeniu głębokiego poczucia dobrostanu poprzez zapraszanie osobistości i naukowców na wykłady lub organizowanie występów na terenie Dworu. Naszym celem jest budowa sieci kontaktów łączących dwór z regionem transgranicznym, innymi regionami w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Podkarpacie posiada silny potencjał innowacyjny, który nie został jeszcze wykorzystany, jednak, jest uwzględniony w planie rozwoju regionalnego. Poziom wykształcenia, zatrudnienie w rolnictwie, niski wskaźnik branż ICT zlokalizowanych w regionie to główne elementy naszego planu rozwoju. Chcemy, aby Dwór Innowacji stał się reprezentatywnym zabytkiem symbolizującym kluczowe założenia naszej Fundacji. 


Co wyróżnia projekt w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki w obiegu zamkniętym?

Jednym z głównych celów Dworu Innowacji jest pilotaż rozwiązań poprawiających ochronę środowiska. Chcemy, aby nasz projekt był przykładem zaangażowania społeczności w innowacyjne wykorzystanie dostępnej technologii, zarówno z szacunkiem dla dziedzictwa, jak i z nastawieniem na nieustanne patrzenie
w przyszłość i promowanie gospodarki w obiegu zamkniętym. Dlatego planujemy:  
Co wyróżnia projekt w zakresie społecznym?

Dwór Innowacji to zaangażowanie społeczności, inkluzja i poczucie przynależności. Przystępność cenowa i dostępność będą kluczowymi elementami procesu projektu, co oznacza zdefiniowanie modelu operacyjnego, który pozwoli na prowadzenie działań zaangażowanych społecznie i utrzymanie obiektu. Naszą ideą jest rewitalizacja i przekształcenie Dworu w miejsce wspólnych doświadczeń i wiedzy. Chcemy stworzyć przestrzeń, która da mieszkańcom wsi i sąsiadujących miast możliwość odkrywania nowych ludzi, pomysłów
i stylu życia. 

Nasze cele to: 
Dwór Innowacji to koncepcja, którą można łatwo powielić, a zabytkowy obiekt staje się miejscem promującym edukację i współpracę w sposób zrównoważony i wrażliwy kulturowo. Można ją odtworzyć w dowolnym miejscu w Europie przy zaangażowaniu zróżnicowanej społeczności, silnej sieci i dedykowanego finansowania. Wymienione wyżej cechy sprawiają, że koncept jest wzorowy. Ma on na celu tworzenie relacji inspirowanych pięciokrotną helisą innowacji: uniwersytet-przemysł-rząd-środowisko-społeczeństwo. 

Co więcej, zaprojektowanie i wykonanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska w miejscu dziedzictwa bez zmiany jego charakteru sprawi, że miejsce to będzie wyjątkowe dla wielu różnych interesariuszy akademickich, biznesowych i politycznych. Cała koncepcja polega na łączeniu aspektów społecznych, środowiskowych
i estetycznych w celu stworzenia wyjątkowego miejsca w regionie, w którym świat wiejski wciąż ma nierówne szanse.

Podsumowując, chcemy również odtworzyć teren, który był niegdyś bijącym sercem wsi, ważnym pracodawcą
i miejscem międzynarodowej aktywności społecznej. Jednak tym razem chcemy, aby należała do wspólnoty ponad różnicami społecznymi i kulturowymi. Jesteśmy przekonani, że symbioza Dworu Innowacji z lokalną społecznością zaowocuje wzrostem kapitału społecznego, a w dłuższej perspektywie wyższym poziomem wykształcenia, cyfryzacją i zatrudnieniem.


Pełny opis projektu: NEB 2022


wesprzyj projekt!

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465