Projekty badawcze

Reach 4 CO2 Neutral

F8M jest częścią międzynarodowego konsorcjum w którego skład wchodzą min. Politechnika Rzeszowska, Politechnika Lwowska, Cardiff University, 4CF i Collegium Civitas oraz Tvrđava kulture Šibenik.

Pod przewodnictwem Politechniki Rzeszowskiej konsorcjum opracowało autorski projekt badawczy, inspirowany konceptem Innovation Manor, mający na celu wypracowanie, map drogowych pomagających w osiąganiu neutralności klimatycznej, zwiększaniu roli społecznej a także wpływu na lokalną gospodarkę. Badanie przeprowadzone będzie
w oparciu o grupę ikonicznych obiektów zabytkowych.

Jednym z celów projektu jest opracowanie systemy audytu i certyfikacji obiektów zabytkowych pod kątem ich śladu węglowego.

Kolejnym celem projektu jest stworzenie narzędzi, które pozwolą na analizę warunków przeprowadzenia zrównoważonej transformacji obiektów zabytkowych i podjęcie optymalnej ścieżki w dążeniu do neutralności klimatycznej.

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465