Statut Fundacji

wersja 2023 (czeka na rejestrację)

Preambuła

8 marca jest dniem szczególnym. 

Od lat dedykowany jest prawom kobiet na całym świecie. 

Jest to również ważny dzień w historii Rokietnicy (Podkarpacie) i jej obecnych oraz byłych mieszkańców, ponieważ wiąże się on z tragicznymi wydarzeniami 1943 roku. 

Chcemy, aby nasza działalność na zawsze pozostała kojarzona z Rokietnicą. 

Dlatego tworzymy Fundację 8Marca, która poprzez swoje działania edukacyjne, społeczne i kulturalne będzie promować tradycję, innowacyjność i tolerancję.


Postanowienia ogólne

 § 1

Fundacja 8Marca, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatorkę: 

Natalię Gnoińską

 

aktem notarialnym A 7743/2022 i A 4124/2022

§ 2

§ 3


Cele Fundacji

§ 4

Celem statutowym Fundacji jest:


§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


Działalność gospodarcza Fundacji

§ 6

Majątek Fundacji

§ 7

Władze Fundacji:

§ 8

Organami Fundacji są:

Rada Fundacji

§ 9

§ 10

 

 Zarząd Fundacji

§ 11

§ 12

§ 13

Zgromadzenie Doradców

§ 14

Łączenie, zmiana statutu oraz likwidacja

§15


Rachunkowość Fundacji 

§ 16


Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465