Historia Fundacji 8Marca to historia pasji, przyjaźni i marzeń o lepszej przyszłości
dla nas wszystkich

Historia Fundacji

Fundacja 8Marca (F8M) powstała w 2022 roku, jako obywatelska inicjatywa Natalii Gnoińskiej, architektki specjalizującej się w zrównoważonej konserwacji budynków zabytkowych.

Zespół F8M tworzą specjaliści z różnych krajów i dziedzin, od architektury po komunikację i zarządzanie. Mówimy
w sumie ośmioma językami UE!

Interdyscyplinarność, wielopokoleniowość oraz zaangażowanie zespołu, który gromadzi wokół siebie Fundatorka, gwarantują, że młoda jeszcze organizacja, będzie stabilnie się rozwijać i realizować postawione cele.

Działalność F8M w równej mierze opiera się o działania innowacyjne związane z obiektami zabytkowymi jak
i działania budujące zaangażowanie społeczne oraz interdyscyplinarną współpracę pomiędzy różnymi interesariuszami ze świata biznesu, nauki, trzeciego sektora i instytucji publicznych w celu wspierania zielonej transformacji.

Dlaczego 8Marca?

Nazwa nie jest przypadkowa.

Miejscem pierwszej siedziby Fundacji 8Marca (F8M), była gmina Rokietnica (pow. jarosławski) i to z tą miejscowością wiąże się pierwszy projekt F8M. 

Nazwa Fundacji ma dwie inspiracje. Z jednej strony nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet, by upamiętnić początki Fundacji, która nie powstałaby bez udziału i zaangażowania kobiet.

Z drugiej strony data nawiązuje do miejsca gdzie powstała F8M. 8 marca 1943 roku miała miejsce pacyfikacja Rokietnicy w ramach odwetu okupanta na mieszkańcach działających w AK i Batalionach Chłopskich.

W F8M wierzymy, że przeszłość i przyszłość są niezbędnymi składnikami kreatywności i innowacji dlatego nazwa naszej Fundacji nawiązuje do wydarzeń z przeszłości, które nas inspirują i motywują do działania.

Nowy Europejski Bauhaus

Fundacja wdraża koncept Innovation Manor, wyróżniony w konkursie dla wschodzących gwiazd Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) w 2022 roku.

To wokół tego konceptu F8M prowadzi swoją działalność statutową dążąc do tworzenia w zabytkowych obiektach miejsc sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, zielonej transformacji i postępowi społecznemu.

NEB to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa, która łączy Europejski Zielony Ład z życiowymi potrzebami ludzi poprzez rozwiązania zrównoważone społecznie i ekologicznie, które zapewnią sprawiedliwą transformację.

Nasze cele osiągamy poprzez interdyscyplinarną współpracę. Sieć naszych partnerów rośnie każdego dnia. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i kreatywną współpracę. 

InstagramLinkedInFacebookYouTube

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465