KRS na potrzeby 1,5%: 0000507234

Cel szczegółowy: 79718 


Przekazując 1,5% podatku na Fundację 8Marca wspierasz wdrożenie konceptu Innovation Manor

Innovation Manor (Dwór Innowacji) adresuje problem niezagospodarowanych obiektów dziedzictwa architektury, położonych na terenach wiejskich. W ramach celów statutowych Fundacji poszukujemy dla nich nowych funkcji i tworzymy plan zagospodarowania, oparty o rozwiązania zrównoważone ekonomicznie, społecznie i ekologicznie. W tej sposób F8M ratuje zabytki równocześnie realizując cele Zielonego Ładu UE i neutralności klimatycznej do 2050. 

Koncept Innovation Manor powstał w oparciu o motto Nowego Europejskiego Bauhausu: piękno, zrównoważenie i wspólnota. Fundacja, budując swój program działania, wspiera tworzenie zrównoważonej, integracyjnej, estetycznej przestrzeni, łączącej środowisko wiejskie i miejskie innowacje (takie jak np. przestrzenie coworkingowe, organizacje trzeciego sektora lub nowoczesne instytucje kultury) wokół idei lifelong learning, innowacji i dobrostanu (wellbeing).

Realizacja konceptu odbywa się w pięciu obszarach działań:

Rozwijanie programu Nowoczesnej Konserwacji Zabytków dla profesjonalistów z branży konserwacyjnej, budowlanej, utilities i rzemieślników. 

Przyznawanie znaku jakości Innovation Manor / Dwór Innowacji.

Dzielenie się wiedzą z właścicielami obiektów zabytkowych oraz docelowo stworzenie wielofunkcyjnej platformy cyfrowej Innovation Manor.

Inicjowanie i udział w projektach naukowych i badawczych.

Nabywanie, restaurowanie obiektów zabytkowych i nadawanie im nowych funkcji z korzyścią dla lokalnej społeczności.

RUBRYKI_PIT
InstagramLinkedInFacebookYouTube

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465